Neopren jämfört med PE Foam

Genom att använda neopren ett syntetiskt skumgummi som basmaterial har alla aquata dräkter har en oförstörbar värme och flytkraft-mekanism.
Även om dräkten är skadad och vatteninträngning inträffar kan neoprenens inneslutna luftbubblor bevara en hög grad av kroppsvärme.

Vissa konkurrenter använder ett PE skum i stället för neopren för isolering.
På grund av dess struktur är PE skum ganska oflexibelt och därför använder vissa tillverkare det för tre skikts dräkter.
Genom denna låga flexibilitet kan dräkternas tillämpning till olika kroppsstorlekar inte garanteras, eftersom de inte kan sträckas ut som neopren dräkter.

Tre lager dräkter med ett isolerings skikt gjord av fleece är mycket sårbara för skador.
Om det yttre skiktet skadas under evakuerings processen förlorar dräkten all sin isolering på grund av inträngande vatten.
Även mindre mängder vatten leder till en omedelbar kall-brygga som förbinder huden med den våta fleecen och leder därför till en betydande förlust av kroppsvärme.

Om PE-skum har en tjocklek på minst 5,0 mm isolerings är resultaten av dessa dräkter acceptabla.
Men det lagrings relaterade problem till PE skum är att det lagras och viks en gång och kan inte elastiskt återgå till sin ursprungliga form igen.
Materialet komprimeras i vissa områden och återfår inte sin ursprungliga tjocklek vilket gör att det förlorar stora delar av sin isoleringsförmåga.